???????

pl:OBSŁUGIWANE KRAJE: Europa Zachodnia, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Rosja, Ukraina en: West. Europe, Hungary, Bulgaria, Romania, Czech Republic, Slovakia, Russia, Ukraine ru: Западной Европы, Чешской Республики, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии

Piotr Czerski

teл.: +48 694 439 178

 


LHL KLINKIER Sp. z o. o.
Pszczynska 309, 44-100 Gliwice
Poland
+48 32 23 94 114
e-mail: export@klinkier.pl    

LHL KLINKIER Sp. z o. o. - producing plant in Gozdnica
Fabryczna 1, 68-130 Gozdnica
Poland

PATOKA INDUSTRIES Ltd. Sp. z o. o.
Panoszow, ul. Ceramiczna 23, 42-793 Ciasna
Poland            

Europe Export Office

Pszczynska 309, 44-100 Gliwice, ?????
???? +48 32 23 94 101,
Te?. +48 32 23 94 111,
+48 32 23 94 114
contact@klinkier.com